Anmälan

Racing

Anmälan

rally

besökare

biljetter

Press

Intresset för Svenskt Sportvagnsmeeting är glädjande stort och som ackrediterad till får du tillträde till hela området under hela helgen.

Ackreditering beviljas endast den publikation som avser att rapportera från Svenskt Sportvagnsmeeting. Mediepasset betraktas som ett arbetsredskap för professionellt arbetande mediepersonal och är inte tänkt att användas i något annat syfte. Ingen PR- eller annonsbyrå eller liknande företag eller organisation kan beviljas ackreditering som media. Inte heller beviljas sponsorers, leverantörers eller teams personal medieackreditering

Efter genomförd tävling erhåller ackrediterade fakta angående vinnare, besökarantal etc. via angiven e-mail.

Välkommen att skicka in din ackrediteringsansökan fram till den 29 juni. Vänligen notera att ackrediteringen är personlig och inte kan överlåtas.

Fotografackreditering

Antalet fotovästar som finns att fördela till de fotografer som ackrediteras är begränsat och fördelas efter bedömt behov. Fotoväst ger möjlighet att stå framför avspärrningar på platser där detta bedöms säkert.

Bilder

Foto från Svenskt Sportvagnsmeeting 2023

Fotograf: Bengt-Åce Gustavsson