Anmälan

Racing

Anmälan

rally

besökare

biljetter

Reservation av biljetter

Med rådande regler, lagar och förordningar finns det stora begränsningar för vad vi som arrangörer får och kan göra. I skrivande stund är det tillåtet för ett arrangemang att ta emot 100 gäster. Detta kommer förhoppningsvis utökas den 1 juli till 600 personer.

MSCC har ansökt om tillstånd för offentlig tillställning för att kunna ta emot publik. Polismyndigheten kan dock ej fatta beslut om saker regeringen inte beslutat ännu. Så beslut om vi kan ta emot 600 eller 100 i publiken per dag dröjer något. Diskussionerna med Polismyndigheten är väldigt positiva och konstruktiva.

För att snabbt och enkelt kunna hantera biljetterna när (om) vi får vårt tillstånd på plats kommer vi i år tillämpa en reservationslista.

Vill du ha biljetter till Svenskt Sportvagnsmeeting 2021 så fyll i nedan formulär. Observera att reservationen är bindande (vi har så få biljetter) och att man max kan boka 2 biljetter per person.

Så fort vi har fått alla tillstånd kommer vi kontakta alla på reservationslistan om hur man betalar för sina biljetter. Innan vi har tillståndet på plats vill vi ej att ni betalar.

Reservation av biljetter till Svenskt Sportvagnsmeeting 2021

Biljetter 2021
Namn
Namn
Första
Sista
Vilken dag?
Observera att reservationen är bindande. Ej utnyttjade biljetter kommer ej återbetalas.

Du accepterar genom att skicka detta formulär att MSCC registrerar dina personuppgifter i sina system.

MSCC kommer inte att använda dina personuppgifter för andra syften än för klubbens angelägenheter och intressen. Sådana intressen kan vara, men inte begränsade till, e-postlistor för intern kommunikation, upprättande av register i annan mjukvara för särskilda syften, rapportering till överordnade organ och av styrelsen godkända samarbetspartners, institutioner och systerföreningar.

Vilkor