depå

Depåplan

Närmare 300 bilar är anmälda till Svenskt Sportvagnsmeeting 2019. Därför är det viktigt att vi är effektiva med ytan, och bara de fordon med tillstånd att stå i depån gör det.

Varje deltagare får 4 depåpass (för besökare/mekaniker) samt ett fordonspass. Anmäld och antagen deltagare har rätt till anvisad plats i maskindepån med förutom tävlingsfordon 1 servicebil/vagn. Uppställning i maskindepå med ytterligare fordon/vagnar medges inte utan dessa hänvisas till ordinarie parkeringsytor.

Depåpasset skall vara klistrat på service/bil, för att få vara uppställt i depån.

Tillfälligt depåpass för lastning/lossning kan lösas i anmälan

Underlåtenhet att följa dessa regler kan medföra 500: – SEK i böter direkt på plats, alternativt omgående avhysning från maskindepån.

Share this post

Dela på facebook
Dela på google
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på pinterest
Dela på print
Dela på email