Svenskt Sportvagnsmeeting 2014

Nu öppnar vi anmälningen till årets Svenskt Sportvagnsmeeting!

Nyhet för i år är att vi begränsar oss till SPVM’s och RHK’s klasser och kommer inte bjuda in någon extra bilklass. Banbolaget har även visat sin välvilja och ökat vår körtid på banan vilket tillsammans gör att vi kommer att kunna köra fri träning under hela fredagen. Det innebär att vi inte kommer att starta tidskvalen förrän på lördagsmorgon med reservation för om vi inte kan klara oss med 13 heat.

Under fredagens fria träning kommer vi starta morgonen med open pit line och därefter köra separata träningsheat uppdelade i tävlingsheaten så att alla har möjlighet att köra med bilar från sina egna heat. Vi tror att detta upplägg kommer att göra att vi utnyttjar banan optimalt och att alla får mer körtid.

Sammanfattningsvis:
– Mindre antal Heat
– Mer Körtid
– Delvis återgång till fasta träningsheat

Välkomna till årets Race Helg
Robin Wachmann

Share this post